fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
NA STRONIE WWW.EKOEKSPERYMENTARIUM.PL

Dzień dobry,
W imieniu twórców strony internetowej Ekoeksperymentarium.pl chcielibyśmy wyjaśnić zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies na naszej stronie. Dane jakie zbieramy ograniczyliśmy do minimum niezbędnego do realizacji projektu.
Informujemy, że projekt EkoEksperymentarium to projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli a także rodziców oraz uczniów. W internecie projekt funkcjonuje w ramach domeny ekoeksperymentarium.pl (a także jej subdomen takich jak dzieci.ekoeksperymentarium.pl, mlodzi.ekoeksperymentarium.pl czy wystawa.ekoeksperymentarium.pl).
Administratorem strony i danych osobowych jest Gniewomir Koncewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KARAMBA Gniewomir Koncewicz, NIP: 6881246921.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies można skontaktować się z Administratorem, poprzez adres e-mail: biuro@mamyprojekt.pl.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.ekoeksperymentarium.pl nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

DANE OSOBOWE – CO ZBIERAMY I DLACZEGO
Państwa dane osobowe podane w formularzu zapisu do projektu (imię i adres e-mail oraz rodzaj placówki w której Państwo uczą) lub w formularzu wymaganym do uzyskania certyfikatu uczestnictwa bądź wydania dyplomu dla klasy będą przetwarzane w celach na jakie wskazują formularze (szczegółowy opis niżej).
a) Dane osobowe przekazane przekazane formularzach zapisu do projektu lub za pomocą poczty elektronicznej przesłanej bezpośrednio do organizatora będą przetwarzane w celu przesłania do Państwa e-mailem zestawu scenariuszy i materiałów do prowadzenia zajęć (w postaci linków lub załączników) a następnie pod wskazany adres e-mail będziemy przesyłać informacje o projekcie za pośrednictwem newslettera oraz udzielać odpowiedzi na zapytania merytoryczne związane z projektem EkoEksperymentarium.
b) Dane osobowe podane w formularzu wymaganym do uzyskania certyfikatu uczestnictwa bądź wydania dyplomu dla klasy. Wszyscy edukatorzy, którzy przeprowadzili lekcję w ramach materiałów udostępnionych w ramach projektu EkoEksperymentarium.pl i pragną otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie lub dyplom dla grupy uczniów mogą wypełnić formularz dotyczący przebiegu lekcji które to dane służą nam do analizy odbioru programu i ulepszania go. W ramach tego formularza edukatorzy przekazują również swój adres e-mail i rodzaj placówki w której uczą – te dane przetwarzamy dalej w celu pozostania w kontakcie z edukatorem (jak w punkcie a). Ostatnim rodzajem danych przekazanych w tym formularzu są dane niezbędne do wydania dyplomu lub certyfikatu (imię i nazwisko, nazwa klasy, adres szkoły) – te dane wykorzystujemy wyłącznie do opracowania imiennych certyfikatów i dyplomów.
c) Dane osobowe podane w formularzu zapisu na wystawę EkoEksperymentarium (imię i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki i klasy odwiedzającej wystawę oraz jej liczebność, dzień i godzina przyjścia, adres e-mail i telefon do nauczyciela). Te dane zbieramy aby koordynować oprowadzanie grup po wystawie. Adresy e-mail nauczycieli mogą zostać użyte w celu przesłania newslettera (zakres jak w pkt a)
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera, skontaktować się z Twórcami lub uzyskać certyfikat udziału w programie lub zapisać się na zwiedzanie z grupą.
UPRAWNIENIA
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

● prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
● prawo do przenoszenia danych,
● prawo żądania dostępu do danych,
● prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych bazom Gmail Workspace oraz SendInBlue – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz wysyłki e-maili i newslettera. Przechowywane tam dane to adresy e-mail i dane podane dobrowolnie w formularzach. Dostęp do nich ma jedynie administrator danych osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania programu, chyba, że zrezygnujecie Państwo z otrzymywania informacji od nas, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji należy napisać na adres podany w newsletterze bądź na adres biuro@mamyprojekt.pl

GRA EKOEKSPERYMENTARIUM DLA DZIECI ORAZ ELEMENTY GIER W PROJEKCIE EKOEKSPERYMENTARIUM DLA MŁODZIEŻY
Gra EkoEksperymentarium oraz elementy gier w projekcie Ekoeksperymentarium dla młodzieży zbudowane są na platformie Genial.ly. Grający zostają przeniesieni na platformę Genial.ly, która w tym przypadku nie zbiera danych osobowych i nie wymaga logowania w żaden sposób. Z platformą Genial.ly została zawarta stosowna umowa. Link do Polityki prywatności Genial.ly znajduje się pod adresem:
https://www.genial.ly/privacy
Platforma wykorzystuje pliki cookies. Informacje o tym znajdują się w Warunkach Użytkowania platformy, tutaj:
https://www.genial.ly/terms
PLIKI COOKIES
Strona internetowa Ekoeksperymentarium.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Autora.
Pliki cookies umożliwiają nam:
● tworzenie statystyk, korzystanie z funkcji analitycznych
● korzystanie z narzędzi marketingowych (remarketing)
● zapewnienie prawidłowego działania strony
● zapewnienie możliwości korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych (usługa AddThis)
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażona została zgoda na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Warto pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
W programie Ekoeksperymentarium w celu analizy statystyk Strony wykorzystywane są kody śledzenia Google Analytics – technologia śledząca działania podejmowane przez użytkowników na Stronie.